detgyldnedaggry.com

Arkivet
Lenker
Kontakt

Det er viktig å presisere at Det Gyldne Daggrys side ikke er lagt ut av noen hemmelig orden, som gjennom den forsøker å rekruttere medlemmer. Dette Det Gyldne Daggry hverken tar i mot, lærer opp eller innvier medlemmer. Det som er å tilby av kunnskap, er publisert på denne hjemmesiden. Siden er resultatet av en langvarig - kall det gjerne monoman - interesse for the Hermetic Order of the Golden Dawn (1887 - 1901), og denne ordens magiske system. Innholdet er dels Golden Dawn-stoff som opprinnelig ble oversatt til bruk i private studier; dels artikler produsert på bestilling i diverse sammenhenger. Noe stoff er dessuten spesielt oversatt eller nyskrevet for denne siden. Ambisjonen har vært å få siden så omfangsrik at stoffet samlet kan gi et kunnskapsnivå tilsvarende adeptus minor - 5=6-grad. Dette målet er nå i stor grad nådd.

Under finnes to menyvalg som begge gir tilgang til sidens hovedinnhold. Gradsbasert og temabasert. Den mest fullstendige tilgangen finnes fortsatt fra Arkivet (som også er en fyldig index). I begge versjoner av innholdsfortegnelsen er det enkelte ting som ikke passer inn. Eller det av andre årsaker ikke er funnet plass til. Disse ritualene og artiklene finner man imidlertid lenker til i arkivet.  

Gå gradene i Det Gyldne Daggry

0=0
neofyte
.net

1=10
zelator
.com

2=9
teoricus.com

3=8
practicus.com

4=7
filosofus.org

Åpning i Neofytens grad
Iherdighet
Fama Fraternitatis
Historisk leksjon
Selvinnvielse
Meditasjon nummer en
Første leksjon
Astrologi
Det hebraiske alfabet
Livets Tre - en oversikt
Magiens historie
Lyset som skinner
i mørket

Hva er magi?
Ego
Meditasjon nummer to
Andre leksjon
Midtpillarens øvelse
Alkymi
Himlens 12 hus
Tattvaene
Hodos Chamelionis
Livets Tre - Det lille
univers

Det lille pentagrams
renselsesrituale
Meditasjon nummer tre
Tredje leksjon
Golden Dawn tarot
Kortfattet betydning
av de 22 trumf

Kortfattet betydning
av de 36 små kort

Valg av signifikator
Spådomshjelpemidler 
Introduksjon til geomanci
Utregning av et horoskop
Sefirot
Kabbalaintro
Livets Tre i de fire
verdener

Livets Tre, sefirot forklart
Hexagrammets
lille rituale
Meditasjon nummer fem
Ditt magiske tempel
Fama 2015
Bare livets banale spørsmål
 - egentlig

Kunnskapen om - og
samtalen med den
hellige voktende engel

På kameleonens stier
Urtealkymi på lavbudsjett
Innvielse av en lotusstav
Rituale til åpning ved
vakttårn

Meditasjon nummer seks

 

Tema i Det Gyldne Daggry

Golden Dawn
Golden Dawn templer

Golden Dawns grader
Fama Fraternitatis
Historisk leksjon
Lyset som skinner i mørket
Golden Dawn OSS (FAQ/Q&A)
Geomanci
Introduksjon til
Geomanci
Geomancisymboler
Geomancisymbolenes betydning
Geomanci og himlens 12 hus
Ritualteknikk
Visualisering og vibrering
Midtpillarens øvelse
Former og figurer
Gester og tegn
Ditt magiske tempel
Alkymi
Alkymi
Urtealkymi på lavbudsjett
Den alkymistiske symbolverden
Kabbala
Det hebraiske alfabet
Hodos Chamelionis
Kabbalaintro
Sefirot
På kameleonens stier
Livets Tre: Det lille Univers
Livets Tre: En oversikt
Tarot
Golden Dawn tarot
Kortfattet betydning av de 22 trumf
Kortfattet betydning av de 36 små kort
MacGregor Mathers' major arkana
Emily Peach's major arkana
Praktisk tarot
Astrologi
Astrologi
Utregning av et horoskop
Himlens 12 hus
Ritualer
Pentagrammets lille renselsesrituale
Hexagrammets lille renselsesrituale
Pentagrammets store rituale
Innvielse av en lotusstav
Åpning i neofytens grad
Rituale til åpning ved vakttårn
Magisk filosofi
Magiens historie
Hva er magi?
Ego
Fama 2015
Bare livets banale spørsmål - egentlig
Kunnskapen om - og samtalen med den
hellige voktende engel

Imperator: Dag Kongsvik

«Stonehenge at Dawn» brukt med tillatelse av the Stonehenge Organisation


© WebRing Inc.