detgyldnedaggry.com


Utdrag fra
Zelators magiske journal

ForsideArkivetLenkerKontakt

- av Fina Samtir -

Les:
Dette er utdrag av en magisk journal. Problemet med å publisere sine magiske journaler, er at i de opprinnelige nedtegnelser står alt. Dette kan gi betydelige føringer for hvordan andre løser sine oppgaver i den enkelte grad, eller også føre til nedsatt arbeidsinnsats, fordi det meste er skriftliggjort allerede. Derfor kommer det bare noen få eksempler under hvert avsnitt.

Historisk kunnskap
William Wynn Westcotts historiske leksjon, selvfølgelig. Dessuten anbefalt litteratur av R. A. Gilbert, Ellic Howe og Israel Regardie. Essens: The Hermetic Order of the Golden Dawn var ett av mange magiske selskaper og sammenslutninger. Som orden hadde den ingen forhistorie. Ordenen har hatt betydning fordi den hadde stor, original produksjon av magiske og okkulte skrifter, og et system der denne kunnskap ble omsatt. Ordenens skriftlige materiale ble første gang påbegynt publisert av Aleister Crowley rundt 1909, og fullført (for å bruke det uttrykket) av Israel Regardie i 1937. Golden Dawns kunnskapsbase er således grunnlaget for mye av den okkulte litteratur som finnes i dag.
Som arbeidende orden overlevde Golden Dawn til 1901. Kunnskapen og seremoniene ble imidlertid praktisert ganske uforandret i flere andre ordener. Disse overtok også templene. Slik er Alpha&Omega, Stella Matutina og Order of the Independent and Rectified Rite bare Golden Dawn under andre navn. A&O forsvinner med Moina Mathers i 1928, SM emigrerer til New Zealand og har ifølge egen historieskrivning holdt praksisen ved like helt til i dag, Mens OIaRR forsvinner ganske fort. Da GD-forskning pågikk fra 1970 og noen år fremover, var det ingen som kunne påvise GD-aktivitet noe sted i verden.

Meditasjon nummer 2
BergsaltJeg skal meditere på en rett linje, som skal bli til et kvadrat som igjen skal bli til en kube. Jeg skal forsøke å forstå kubens betydning og korrespondanser. Jeg skal også meditere på mineraler og krystaller. Særlig på saltkrystallet. Forsøke å være krystallet. Dessuten: «identifisere meg med jordåndene i kjærlighet og sympati. Mens jeg gjenkaller bønnen deres slik den ble fremsagt i lukningen av zelator grad.»

Kubens betydning: Kuben er et symbol for jorden. Humor: Kuben er en terning. Magisk yatzy.
Ideer: Den rette linje er en illusjon. Den vil før eller senere komme tilbake og bite seg selv i halen. Rette vinkler og kubeformer er det bare mennesker som skaper.

Mineraler? Det finnes 3 500 av dem. Så ikke bare salt (bildet over). Men også: Gull, sølv, diamanter, gips og kvarts. Hadde ikke spesielt hell med meg i forsøket på å være krystallet. Hverken saltkrystallet eller noe annet. Forsøkte derfor å knytte meg meditativt til naturen og jordåndene på andre måter.

Bønnen fra zelatorritualet: «O usynlige konge, du som tok jorden som fundament, som hulte ut dens dyp for å fylle det med din allmektige kraft; du hvis navn ryster verdens hvelvinger, du som får de syv metaller til å strømme inn i steinens årer, konge av de syv lys, belønner av de underjordiske arbeidere, led oss inn i den ettertraktede luft og inn i herlighetens rike. Vi vokter og vi arbeider uopphørlig, vi søker og vi håper, ved den hellige bys tolv steiner, ved de nedgravde talismaner, ved aksen til vektsteinen som passerer gjennom jordens senter. O herre, o herre, o herre! Ha medynk med oss som lider. Utvid våre hjerter, løs og løft våre sinn, forstørr vår natur.

O stabilitet og bevegelse! O mørke sløret av briljans! O dag kledd i natt! O mester som aldri tilbakeholder dine arbeideres lønn! O sølvhvite - o gyldenherlige! O levende og harmoniske diamants krone! Du bærer himlene på din finger som en ring med safir! Du som skjuler deg under jorden i edelstenenes kongerike, det vidunderlige stjernefrø! Lev, hersk og vær du den evige utdeler av skattene du har gjort oss til voktere over.
Reis så i fred til deres boliger og boplasser. Må Adonai ha-Aretz' velsignelse være over dere. (Utfører jordens forvisende pentagram.) La det være fred mellom oss og dere, og vær klar til å komme når dere blir kalt.»
Kommentar: Bønnen er omkring 120 år gammel. Tiltaleformen var litt annerledes da. Det er slikt man må lære seg å bære over med.

Midtpillarens øvelse
Innleder med puste- og avslapningsøvelser. Visualiserer sfærene så godt jeg kan, og vibrerer likeså. Lager bedre lyd enn bilder, for å si det sånn. Kjenner ikke noe til den foreskrevne sitringen i huden når jeg avslutter øvelsen med en aurasirkulasjon, der kraften fra øvelsen skal tilføres auraen. Men øvelse gjør kanskje mester?

Alkymi
Tegnet symbolene for salt, svovel og kvikksølv inn i den magiske journal. Sammen med planetsymbolene og hvilke metaller de behersker. Lærte dessuten betydningen av en del alkymistiske begreper.

Astrologi
Pugget de forskjellige husenes betydninger. Tegnet planetsymboler. Både i journalen og over alt ellers. Solen, Merkur, Venus, Månen, Mars, Jupiter og Saturn.

Tarot
Lærte både de tradisjonelle og Golden Dawns navn på de 22 trumf i Store Arkana og navnet på Lille Arkanas fire suiter, samt deres korrespondanser.

Kabbala
Studerte de ti sefirots plassering på Livets Tre. Samt deres navn på hebraisk og på norsk. Også stiene mellom sefirot. Nådens og strenghetens søyler. Jachin og Boaz. Den hvite og den sorte. Lærte navnet på, og tilhørigheten til de fire kabbalistiske verdener som Livets Tre eksisterer i. Atzilut; Den guddommelige verden der visjoner oppstår. Briah: Den erkeengliske verden der visjonene blir ideer. Yetzirah: Den engliske verden der ideene får form. Ashiah: Elementenes sfære, der formene får fysisk liv. Tegnet Livets Tre med farger fra ashiah.

Tattvaene
Nedenfor et eksempel på hvordan man kan finne frem til riktig pust; og riktig tattva. Utgangspunktet for kalkuleringene er nymåne i mai, nærmere bestemt kl. 14:19 den 5.5. Første soloppgang etter nymåne blir følgelig 6.5. kl. 05:01:

6.5. Solar Prana Regjerende tattva
05:01 - 07:01 Ida 5:01-5:25: Akasa; 5:25-5:49: Vaju; 5:49-6:13: Tejas; 6:13-6:37: Apas; 6:37-7:01: Pritivi
07:01 - 09:01 Pingala 7:01-7:25: Akasa; 7:25-7:49: Vaju; 7:49-8:13: Tejas; 8:13-8:37: Apas; 8:37-9:01: Pritivi
09:01 - 11:01 Ida 9:01-9:25: Akasa; 9:25-9:49: Vaju; 9:49-10:13: Tejas; 10:13-10:37: Apas; 10:37-11:01: Pritivi
11:01 - 13:01 Pingala

-"- + 2 t

13:01 - 15:01 Ida -"-
15:01 - 17:01 Pingala -"-
17:01 - 19:01 Ida -"-
19:01 - 21:01 Pingala -"-
21:01 - 23:01 Ida -"-
23:01 - 24:00 Pingala 23:01-23:21: Akasa; 23:25-23:49: Vaju; 23:49-0:00 Tejas.
7.5. Solar Prana Regjerende tattva
00:00 - 01:01 Pingala 0:00-0:13: Tejas; 0:13-0:37: Apas; 0:37-1:01: Pritivi
01:01 - 03:01 Ida 1:01-1:25: Akasa; 1:25-1:49: Vaju; 1:49-2:13: Tejas; 2:13-2:37: Apas; 2:37-3:01: Pritivi
03:01 - 05:01 Pingala 3:01-3:25: Akasa; 3:25-3:49: Vaju; 3:49-4:13: Tejas; 4:13-4:37: Apas; 4:37-5:01: Pritivi
05:01 - 07:01 Ida osv. til 9.5. kl. 4:54 (tredagersperiode over, ny soloppgangskalkulasjon).
     
9.5. Solar Prana Regjerende tattva
04:54 - 06:54 Pingala 4:54-5:18: Akasa; 5:18-5:42: Vaju; 5:42-6:06: Tejas; 6:06-6:30: Apas; 6:30-6:54: Pritivi
06:54 - 08:54 Ida 6:54-7:18: Akasa; 7:18-7:42: Vaju; 7:42-8:06: Tejas; 8:06-8:30: Apas; 8:30-8:54: Pritivi
08:54 - 10:54 Pingala 8:54-9:18: Akasa; 9:18-9:42: Vaju; 9:42-10:06: Tejas; 10:06-10:30: Apas; 10:30-10:54: Pritivi
10:54 - 12:54 Ida osv. som før.
12:54 - 14:54 Pingala  
14:54 - 16:54 Ida  
16:54 - 18:54 Pingala  
18:54 - 20:54 Ida  
20:54 - 22:54 Pingala  
22:54 - 24:00 Ida 22:54-23:18: Akasa; 23:18-23:42: Vaju; 23:42-0:00: Tejas.
10.5. Solar Prana Regjerende tattva
00:00 - 00:54 Ida 0:00-0:06: Tejas; 0:06-0:30: Apas; 0:30-0:54: Pritivi
00:54 - 02:54 Pingala 0:54-0:18: Akasa; 1:18-1:42: Vaju; 1:42-2:06: Tejas; 2:06-2:30: Apas; 2:30-2:54: Pritivi
02:54 - 04:54 Ida 2:54-3:18: Akasa; 3:18-3:42: Vaju; 3:42-4:06: Tejas; 4:06-4:30: Apas; 4:30-4:54: Pritivi
04:54 - 06:54 Pingala osv. til 12.5. kl. 4:46 (tredagersperiode over, ny soloppgangskalkulasjon).
     
12.5. Solar Prana Regjerende tattva
04:46 - 06:46 Ida 4:46-5:10: Akasa; 5:10-5:34: Vaju; 5:34-5:58: Tejas; 5:58-6:22: Apas; 6:22-6:46: Pritivi
06:46 - 08:46 Pingala 6:46-7:10: Akasa; 7:10-7:34: Vaju; 7:34-7:58: Tejas; 7:58-8:22: Apas; 8:22-8:46: Pritivi
08:46 - 10:46 Ida 8:46-9:10: Akasa; 9:10-9:34: Vaju; 9:34-9:58: Tejas; 9:58-10:22: Apas; 10:22-10:46: Pritivi
10:46 - 12:46 Pingala osv. som før.
12:46 - 14:46 Ida  
14:46 - 16:46 Pingala  
16:46 - 18:46 Ida  
18:46 - 20:46 Pingala  
20:46 - 22:46 Ida  
22:46 - 24:00 Pingala 22:46-23:10: Akasa; 23:10-23:34: Vaju; 23:34-23:58: Tejas; 23:58-24:00: Apas.
13.5. Solar Prana Regjerende tattva
00:00 - 00:46 Pingala 0:00-0:22: Apas; 0:22-0:46: Pritivi.
00:46 - 02:46 Ida 0:46-1:10: Akasa; 1:10-1:34: Vaju; 1:34-1:58: Tejas; 1:58-2:22: Apas; 2:22-2:46: Pritivi
02:46 - 04:46 Pingala 2:46-3:10: Akasa; 3:10-3:34: Vaju; 3:34-3:58: Tejas; 3:58-4:22: Apas; 4:22-4:46: Pritivi
04:46 - 06:46 Ida osv. til 15.5. kl. 4:39 (tredagersperiode over, ny soloppgangskalkulasjon).
     
15.5 Solar Prana Regjerende tattva
04:39 - 06:39 Pingala 4:39-5:03: Akasa; 5:03-5:27: Vaju; 5:27-5:51: Tejas; 5:51-6:15: Apas; 6:15-6:39: Pritivi
06:39 - 08:39 Ida 6:39-7:03: Akasa; 7:03-7:27: Vaju; 7:27-7:51: Tejas; 7:51-8:15: Apas; 8:15-8:39: Pritivi
08:39 - 10:39 Pingala 8:39-9:03: Akasa; 9:03-9:27: Vaju; 9:27-9:51: Tejas; 9:51-10:15: Apas; 10:15-10:39: Pritivi
10:39 - 12:39 Ida osv. som før.
12:39 - 14:39 Pingala  
14:39 - 16:39 Ida  
16:39 - 18:39 Pingala  
18:39 - 20:39 Ida  
20:39 - 22:39 Pingala  
22:39 - 24:00 Ida 22:39-23:03: Akasa; 23:03-23:27: Vaju; 23:27-23:51: Tejas; 23:51-0:00: Apas.
16.5. Solar Prana Regjerende tattva
00:00 - 00:39 Ida 0:00-0:15: Apas; 0:15-0:39: Pritivi
00:39 - 02:39 Pingala 0:39-1:03: Akasa; 1:03-1:27: Vaju; 1:27-1:51: Tejas; 1:51-2:15: Apas; 2:15-2:39: Pritivi
02:39 - 04:39 Ida 2:39-3:03: Akasa; 3:03-3:27: Vaju; 3:27-3:51: Tejas; 3:51-4:15: Apas; 4:15-4:39: Pritivi
04:39 - 06:39 Pingala osv. til 18.5. kl. 4:33 (tredagersperiode over, ny soloppgangskalulasjon).
     
18.5 Solar Prana Regjerende tattva
04:33 - 06:33 Ida 4:33-4:57: Akasa; 4:57-5:21: Vaju; 5:21-5:45: Tejas; 5:45-6:09: Apas; 6:09-6:33: Pritivi
06:33 - 08:33 Pingala 6:33-6:57: Akasa; 6:57-7:21: Vaju; 7:21-7:45: Tejas; 7:45-8:09: Apas; 8:09-8:33: Pritivi
08:33 - 10:33 Ida 8:33-8:57: Akasa; 8:57-9:21: Vaju; 9:21-9:45: Tejas; 9:45-10:09: Apas; 10:09-10:33: Pritivi
10:33 - 12:33 Pingala osv. som før
12:33 - 14:33 Ida  
14:33 - 16:33 Pingala  
16:33 - 18:33 Ida  
18:33 - 20:33 Pingala  
20:33 - 22:33 Ida  
22:33 - 24:00 Pingala 22:33-22:57: Akasa; 22:57-23:21: Vaju; 23:21-23:45: Tejas; 23:45-0:00: Apas.
19.5. Solar Prana Regjerende tattva
00:00 - 00:33 Pingala 0:00-0:09: Apas; 0:09-0:33: Pritivi
00:33 - 02:33 Ida 4:33-4:57: Akasa; 4:57-5:21: Vaju; 5:21-5:45: Tejas; 5:45-6:09: Apas; 6:09-6:33: Pritivi
02:33 - 04:33 Pingala 4:33-4:57: Akasa; 4:57-5:21: Vaju; 5:21-5:45: Tejas; 5:45-6:09: Apas; 6:09-6:33: Pritivi
04:33 - 06:33 Ida osv. som før
06:33 - 08:33 Pingala  
08:33 - 10:33 Ida  
10:33 - 12:33 Pingala  
12:33 - 14:33 Ida  
14:33 - 16:33 Pingala  
16:33 - 18:33 Ida  
18:33 - 20:33 Pingala  
20:33 - 22:33 Ida  
22:33 - 24:00 Pingala 22:33-22:57: Akasa; 22:57-23:21: Vaju; 23:21-23:45: Tejas; 23:45-0:00: Apas.
20.5. Solar Prana Regjerende tattva
00:00 - 00:33 Pingala 0:00-0:09: Apas; 0:09-0:33: Pritivi
00:33 - 02:33 Ida 0:33-0:57: Akasa; 0:57-1:21: Vaju; 1:21-1:45: Tejas; 1:45-2:09: Apas; 2:09-2:33: Pritivi
02:33 - 04:28 Pingala FULLMÅNE 20.5. kl. 04:11 - Periode avsluttes ved soloppgang 04:28.
04:28 - 06:28 Pingala 4:28-4:52: Akasa; 4:52-5:16: Vaju; 5:16-5:40: Tejas; 5:40-6:04: Apas; 6:04-6:28: Pritivi.
06:28 - 08:28 Ida 6:28-6:52: Akasa; 6:52-7:16: Vaju; 7:16-7:40: Tejas; 7:40-8:04: Apas; 8:04-8:28: Pritivi.
08:28 - 10:28 Pingala 8:28-8:52: Akasa; 8:52-9:16: Vaju; 9:16-9:40: Tejas; 9:40-10:04: Apas; 10:04-10:28: Pritivi.
10:28 - 12:28 Ida osv. som før
12:28 - 14:28 Pingala  
14:28 - 16:28 Ida  
16:28 - 18:28 Pingala  
18:28 - 20:28 Ida  
20:28 - 22:28 Pingala  
22:28 - 24:00 Ida 22:28-22:52: Akasa; 22:52-23:16: Vaju; 23:16-23:40: Tejas; 23:40-0:00: Apas.
21.5. Solar Prana Regjerende tattva
00:00 - 00:28 Ida 0:40-0:04: Apas; 0:04-0:28: Pritivi.
00:28 - 02:28 Pingala 0:28-0:52: Akasa; 0:52-1:16: Vaju; 1:16-1:40: Tejas; 1:40-2:04: Apas; 2:04-2:28: Pritivi.
02:28 - 04:28 Ida 2:28-2:52: Akasa; 2:52-3:16: Vaju; 3:16-3:40: Tejas; 3:40-4:04: Apas; 4:04-4:28: Pritivi.
04:28 - 06:28 Pingala Osv. 23.5. kl. 04:22 (tredagersperiode over, ny soloppgangskalkulasjon)
     
23.5. Solar Prana Regjerende tattva
04:22 - 06:22 Ida 4:22-4:46: Akasa; 4:46-5:10: Vaju; 5:10-5:34: Tejas; 5:34-5:58: Apas; 5:58-6:22: Pritivi.
06:22 - 08:22 Pingala 6:22-6:46: Akasa; 6:46-7:10: Vaju; 7:10-7:34: Tejas; 7:34-7:58: Apas; 7:58-8:22: Pritivi.
08:22 - 10:22 Ida 8:22-8:46: Akasa; 8:46-9:10: Vaju; 9:10-9:34: Tejas; 9:34-9:58: Apas; 9:58-10:22: Pritivi.
    Osv. til en ny tredagersperiode er over ved soloppgang 26.5. Og slik fortsetter det frem til nymåne. Ved nymåne - i dette tilfelle 3.6 kl. 02:24 - starter en ny syklus der solar prana er i månepust - ie. Ida.