detgyldnedaggry.com
 

PENTAGRAMMETS STORE RITUALE

ForsideArkivetLenkerKontakt Se øst.

Gjør kabbalistisk kors.

Lag balansert aktivt åndpentagram. Vibrèr: EXARP ved pentagram. Vibrèr: EHIH ved hjul.
Gi adeptus minor grads tegn.
Lag luftpentagram. Vibrèr: ORO IBAH AOZPI ved pentagram. Vibrèr: YHVH ved vannmannen.
Utfør teoricus grads tegn.

Flytt instrumentspissen syd.
Lag balansert aktivt åndpentagram. Vibrèr: BITOM ved pentagram. Vibrèr: EHIH ved hjul.
Gi adeptus minor grads tegn.
Lag ildpentagram. Vibrèr: OIP TEAA PEDOCE ved pentagram. Vibrèr: ELOHIM ved løvesigil.
Gjør filosofus grads tegn.

Flytt instrumentspissen vest.
Lag balansert passivt åndpentagram. Vibrèr: HCOMA ved pentagram. Vibrèr: AGLA ved hjul.
Gi adeptus minor grads tegn.
Utfør vannpentagram. Vibrèr: EMPEH ARSEL GAIOL ved pentagram. Vibrèr: AL ved ørnens hode.
Gi practicus grads tegn.

Flytt instrumentspissen nord.
Lag balansert passivt åndpentagram. Vibrèr: NANTA ved pentagram. Vibrèr: AGLA ved hjul.
Gi adeptus minor grads tegn.
Lag jordpentagram. Vibrèr: EMOR DIAL HECTEGA ved pentagram. Vibrèr: ADNI ved tyren.
Gi zelator grads tegn.

Flytt instrumentspissen øst.
Avslutt der med de fire erkeengler og kabbalistisk kors.

- - -

MERK: Ritualet gjøres forvisende (rensende) eller påkallende - alt etter hva slags pentagram som trekkes opp.