detgyldnedaggry.com

  

DET LILLE PENTAGRAMS RENSELSESRITUALE

Forside
Arkivet
Lenker
Kontakt

Det kabbalistiske kors:

Vendt øst:
Hev høyre arm over hodet; senk og berør pannen. Si: ATEH.
Senk armen videre mot brystet; berør; si: MALKUT.
Berør høyre skulder. Si: VE GEBURAH.
Før hånden på tvers av kroppen, og berør venstre skulder; si: VE GEDULAH.
Før hendene sammen ved brystet. Si: LE OLAHIM AMEN.

Dette er det ytre arbeidet. Det indre er som følger: Når hånden bringes til pannen; se for deg en bred linje hvitt lys i håndens «spor». Bring denne linjen ned til bena når du sier «Malkut». Se for deg det samme når du fører hånden fra Geburah til Gedulah (= Chesed); en lysende linje følger bevegelsen.

Slik blir lysets kors bygd opp i auraen. Dette korset bør visualiseres meget kraftig, når du bringer hendene sammen over brystet - i en stemning av bønn - ved «le olahim amen».

Pentagrammets lille renselsesrituale:

Når dette er gjort, løfter vi høyre hånd (strak arm; utstrakt pekefinger; knyttet de øvrige fingre - eller med magisk våpen) fra et punkt på vår venstre side; midtveis mellom hoften og kneet - til et punkt midt over hodet; bringer den ned igjen til et punkt tilsvarende utgangspunktet; men på vår høyre side. Forflytt så hånden til et punkt litt over venstre skulder, og derfra til et lignende punkt over høyre skulder. Figuren avsluttes med at hånden føres diagonalt tilbake til der du startet.

Igjen: Hver håndbevegelse må sees mentalt; å trekke en linje hvit lyskraft, så når vi har fullført bevegelsen, skinner et pentagram av hvitt lys i luften foran oss. Dette pentagrammet må nå lades med energi, hvilket gjøres ved å føre hånden hurtig til figurens senter, med en skarp, gjennomborende bevegelse; samtidig som man vibrerer:  YOD HE VAU HE.

Vend sør:
Med utstrakt arm drar du en linje av lys, og bygger på ny opp et lyspentagram, lader det, mens du vibrerer: ADONAI.

Vend vest:
Pentagrammet formuleres som før. Vibrèr: EH HE YEH.

Vend nord:
Bygg pentagram. Vibrér: AH GLA.

Vend øst:
Stå med utstrakte armer. Visualisér de fire erkeengler:

Si: - Foran meg; Rafael.
Og se for deg en mektig figur i en gul kjortel, som skimrer i komplementærfarven. Ettersom øst er luftens sfære, bør vi mentalt føle en mild bris strømme mot oss fra figuren.

Si: - Bak meg; Gabriel.
Figuren vi bygger der er i vannets sfære, og er kledd i en blå kjortel med orange komplementærtoner. Han hever et krystallbeger med blått vann over hodet. Vann bør oppfattes flytende rundt denne figuren.

Si: - Til høyre; Mikael.
Det telesmatiske bildet fremtrer i rød kjortel, med klare, grønne overtoner. Erkeengelen løfter et stort stålsverd, og en livgivende hete står fra figuren.

Si: - Til venstre: Uriel.
Her vil figuren være kledd i en mangefarvet kjortel, i hvilken sitrongul, oliven, rustbrunt og sort er blandet. Rundt erkeengelen må visualiseres fruktbar jord - for dette er jordens sfære - med gress og hvete i rik vekst.

Avslutt med å si: - For rundt meg flammer pentagrammene, og over meg lyser den sekstaggete stjerne.

Formulèr så det kabbalistiske kors til slutt.