detgyldnedaggry.com

Pentagrammets og hexagrammets
bruk i ritualer

ForsideArkivetLenkerKontakt

Pentagrammet er et meget gammelt symbol, også innenfor magien. Det hermetiske pentagram er i første rekke tilknyttet ånd og de fire elementer: Luft, ild, vann og jord. Ånd residerer på pentagrammets topp, symbolisert med et hjul med eiker. På pentagrammets høyre side finner vi vann og ild, videre medsols; jord og luft.

I det lille pentagramritualet brukes utelukkende det forvisende jordpentagrammet. I store pentagramritualer tegner man pentagrammene i henhold til hvilket kvarter man befinner seg i. Man benytter også et astrologisk symbol i pentagrammets sentrum. Vannmannens symbol i øst, løvens symbol i syd, ørnens symbol i vest og tyrens symbol i nord. Vibreringer og dess like angis under.

Pentagrammet - forvisende:

Forvisende luftpentagram
Vibrér: Yod-heh-vau-he
(lille pentagram)
    ORO IBAH AOZPI
YHVH
(store pentagram)


Forvisende ildpentagram
Vibrér: A-do-nai
(lille pentagram)
OIP TEAA PEDOCE
ADNI
(store pentagram)


Forvisende vannpentagram
Vibrér: E-heh-yeh
(lille pentagram)
EMPEH ARSEL GAIOL
AL
(store pentagram)


Forvisende jordpentagram
Vibrér: Ah-gla
(lille pentagram)
EMOR DIAL HECTEGA
ADNI
(store pentagram)  


Forvisende Ånd pentagram aktivt
Vibrér: EXARP
BITOM
E-he-yeh
(ved hjul)


Forvisende Ånd pentagram passivt
Vibrér: NANTA
HACOMA
Ah-gla
(ved hjul)


Påkallende


Påkallende luftpentagram
Vibrér som over.


Påkallende ildpentagram
Vibreringer som over


Påkallende vannpentagram
 
Påkallende jordpentagram


Påkallende Ånd pentagram aktivt
Vibreringer som over


Påkallende Ånd pentagram passivt
Vibrér som over  


Hexagrammet - forvisende

Forvisende hexagram i øst:

Vibrér: ARARITA ved alle figurer


Forvisende hexagram i syd:
 


  Forvisende hexagram i vest:


Forvisende hexagram i nord:


Påkallende:

Påkallende hexagram i øst:

Påkallende hexagram i syd:

 

Påkallende hexagram i vest:

Påkallende hexagram i nord: