detgyldnedaggry.com

 

HEXAGRAMMETS LILLE RITUALE

ForsideArkivetLenkerKontakt

Dette rituale skal utføres etter pentagrammets lille rituale.

1
Stå oppreist, føttene sammen, venstre arm ved siden, høyre på tvers av kroppen holder stav eller annet våpen loddrett i medianen. Ansiktet mot øst; si:

2
«I.N.R.I.
Yod, Nun, Resh, Yod.
Virgo, Isis, mektige moder.
Scorpio, Apofis, tilintetgjører.
Sol, Osiris, drept og oppstått.
Isis, Apofis, Osiris, IA Omega.»

3
Strekk ut armene i form av et kors, og si: «Tegnet på Osiris drept».

4
Hev den høyre armen slik at den peker oppover, mens albuen er i vinkel; og senk den venstre armen slik at den peker nedover, med albuen i vinkel, og si: «Tegnet på Isis sorg».

5
Hev armene med en vinkel på seksti grader innbyrdes, over hodet - som er tilbakekastet, og si: «Tegnet på Apofis og Tyfon»,

6
Kryss armene på brystet, bøy hodet og si: «Tegnet på Osiris oppstått».

7
Strekk ut armene som i 3 og kryss dem igjen som i 6, si: «L.V.X., Lux, korsets lys».

8
Trekk opp Saturns forvisende hexagram, vibrér mens du gjør det: ARARITA. Trekk så Saturns symbol opp i figurens senter, vibrér : YHVH ELOHIM.

9
Repetér samme hexagram og navn i alle fire retninger, tilbake til øst.

10
Gjenta åpningsbevegelsen for å lukke ritualet.