detgyldnedaggry.com

Geomanci og himlens 12 hus

ForsideArkivetLenkerKontakt
1. hus: Liv, helse, spørreren, etc.
2. hus: Penger, eiendom, personlig verdi.
3. hus: Brødre, søstere, nyheter, korte reiser, etc.
4. hus: Far, ervervet eiendom, arv. Graven, tingenes ende.
5. hus: Barn, glede, festligheter, spekulasjon.
6. hus: Tjenere, sykdom, tanter og onkler, små dyr.
7. hus: Kjærlighet, ekteskap, mann eller kone. Partnerskap og forbindelser. Folkets (egne) fiender, lovsaker.
8. hus: Dødsfall, testamenter, legater; sorg.
9. hus: Lange reiser. Vitenskap, religion, kunst, visjoner og spådommer.
10. hus: Mor, ære og stand, yrke, autoritet, ansettelse, og verdslig posisjon generelt.
11.hus: Venner, håp og ønsker.
12. hus: Sorg, frykt, straff, hemmelige fiender, sykehus eller fengsler, usette farer, restriksjoner.

Geomantiske plasseringer i forhold til himlens 12 hus

1. figur til 10. hus.
2. figur til 1. hus.
3. figur til 4. hus.
4. figur til 7. hus.
5. figur til 11. hus.
6. figur til 2. hus.
7. figur til 5. hus.
8. figur til 8. hus.
9. figur til 12. hus.
10. figur til 3. hus.
11. figur til 6. hus.
12. figur til 9. hus.

Oppsummering - Geomanci

1. Om Rubeus eller Cauda Draconis er ascendant: Ødelegg figuren!
2. Bemerk huset som spørsmålet hører til. Se om figuren opptrer i andre hus.
3. Finn dommeren fra de to vitnene.
4. Lykkens del - er om et pengespørsmål.
5. Se om figuren i spørsmålshuset er sterk eller svak. Om den opptrer i andre hus.
6. Se om figurer danner horoskopiske vinkler i forhold til hverandre.
7. Vennlig og uvennlig.
8. Bemerk figuren i fjerde hus, som tilkjennegir enden eller utkommet.
9. Form forsoneren fra dommeren og figuren i det hus som spørsmålet tilhører.