detgyldnedaggry.com

Spådomshjelp

ForsideArkivetLenkerKontakt

DEN GENERELLE BETYDNING AV EN MAJORITET FRA EN BESTEMT SUITE

En majoritet av stokker: Energi, krangling, opposisjon.
En majoritet av begre: Glede og munterhet.
En majoritet av sverd: Vanskeligheter og sorg, sykdom eller død.
En majoritet av mynter: Forretninger, penger, eiendeler etc.

En majoritet av trumf: Krefter av betydelig styrke, men utenfor spørrerens kontroll.
En majoritet av hoffkort: Samfunnet. Møter med mange personer.
En majoritet av ess: Oftest styrke. Ess er alltid sterke kort.

DEN SPESIELLE BETYDNINGEN AV ENTEN 3 ELLER 4 LIKEVERDIGE KORT I ET UTLEGG

4 ess -  Stor kraft og styrke
3 ess -  Rikdom og suksess

4 konger -  Stor hurtighet og snarhet
3 konger -  Uventede møter, viser generelt nyheter

4 dronninger -  Autoritet og innflytelse
3 dronninger -  Mektige og innflytelsesrike venner

4 prinser -  Møter med de store
3 prinser -  Stilling og ære

4 prinsesser -  Nye ideer og planer
3 prinsesser -  De unges samfunn

4 tiere -  Angst og ansvar
3 tiere -  Kjøp og salg, kommersielle transaksjoner

4 niere -  Økt ansvar
3 niere -  Mye korrespondanse

4 åttere -  Mye nyheter
3 åttere -  Mye reising

4 syvere -  Skuffelser
3 syvere -  Avtaler og overenskomster

4 seksere -  Glede
3 seksere -  Vinning og suksess

4 femmere -  Orden, regularitet
3 femmere -  Krangel, slåssing

4 firere -  Hvile og fred
3 firere -  Flid

4 treere -  Besluttsomhet og bestemthet
3 treere -  Bedrag

4 toere -  Konferanser og konversasjon
3 toere -  Reorganisering og nyoppstartingen av en ting
   

KORTENES BETYDNING RELATERT TIL DE OMKRINGLIGGENDE KORT

Et kort er sterkt eller svakt, godt aspektert eller dårlig aspektert, alt etter de kortene som er ved siden av. Kort fra den samme suiten på hver side styrker det svært på godt eller ondt, avhengig av deres natur. Kort fra suiter tilsvarende det motsatte element, på sidene, svekker det sterkt på godt eller ondt. Luft og jord er motsetninger, som ild og vann er det. Luft er sympatisk med vann og ild, og ild med luft og jord.

Om et kort fra stokkenes suite faller mellom et beger og et sverd, modifiserer og forbinder sverdet; stokken med begret, slik at stokken ikke svekkes av begerets nærhet, men modifiseres ganske kraftig av innflytelsen fra begge kort. Om et kort kommer mellom to som er naturlige motsetninger, påvirkes det ikke mye av noen, som for eksempel en stokk mellom et sverd og en mynt: Siden de siste er luft og jord og motsetninger, svekker de hverandre.

Og skulle spørsmålet om stokken reise seg, så kan det noteres at den i dette tilfelle ikke former en forbindelse mellom sverdet og mynten.

NOEN EKSEMPLER:

9 sverd - 10 sverd - 5 sverd:
Meget sterk og potent i handling. Meget ond.

10 stokker - 10 sverd - 2 stokker:
Ikke fullt så sterk. Ruin hindret og muligens overvunnet.

6 begre - 10 sverd - 10 begre:
Heller god enn noe annet. Overflod overvinner tap, som en pikant saus som øker gleden.

9 mynter - 10 sverd - 10 begre:
Meget svak, ond, lite materielt tap, men mer angst enn virkelig tap.

5 sverd - 2 stokker - 9 sverd:
Moderat sterk. Ubetenksomhet som fører ondt med seg. Ondskap.

9 mynter - 2 stokker - 6 mynter:
Ganske sterk. God. Betydelig vinning og seier.

10 begre - 2 stokker - 6 begre:
Svak, ond. Seier som perverteres ved utsvevelser og ondt levesett. Men andre kort kan lindre dommen.

9 sverd - 10 begre - 5 sverd:
Middels sterk. Ond. Sorg som kommer fra glede og gjennom ens egne gleder.

9 mynter - 10 begre - 6 mynter:
Perfekt suksess og lykke.

10 stokker - 10 begre - 5 sverd:
Heler ond. Glede - som når oppnådd ikke er verdt strevet en har hatt med å oppnå den.

10 sverd - 6 begre - 9 mynter:
Ganske sterk og god. Sverdet og mynten er motsatte elementer som motvirker hverandre. Derfor er det som om de ikke var her.

10 sverd - 6 begre - 10 stokker:
Ganske god. Noen vanskeligheter, men vanskeligheter som overvinnes. Om 6 begre var det dårlige kort, ville ondskapen bære dagen.

9 sverd - Døden - 3 sverd:
Død - ledsaget av mye smerte og elendighet.

9 stokker - 9 sverd - Yppersteprestinnen:
Bedring fra sykdom.

6 stokker - Stokkenes dronning - Myntenes konge:
En aktiv kvinne, modig og pålitelig med mørkt kastanjefarvet hår, og åpent, fryktløst uttrykk.

7 begre - Begrenes konge - 5 sverd:
En ganske lys mann, men bedragersk og ondskapsfull.