detgyldnedaggry.com

Golden Dawn Tarot

ForsideArkivetLenkerKontakt


Stokker:

Stokkenes ess:
Kraft, styrke, jag, vigør, energi. Styrer ifølge sin natur ulikt arbeid. Innebærer naturell i motsetning til påkalt kraft.

To stokker:
Styrke, herredømme, harmoni i ledelse. Rettferdighet. Tapperhet, mot, besluttsomhet. Generøs, stolt, ambisiøs. Klokhet i alt. Kan også likevel være utilgivende og stivsinnet, avhengig av aspekt. Innflytelse over andre. Autoritet, makt, herredømme.

Tre stokker:
Etablert styrke. Realisering av håp. Fullbyrdelse av arbeid, strevets suksess. Stolthet, edelhet, rikdom, kraft. Grov selvhevdelse og uforskammethet. Stivsinn. Avhengig av aspektering.

Fire stokker:
Fullendelse, en fullbyrdelse av ting. Hvile etter arbeid.

Fem stokker:
Voldsom strid og konkurranse, tapperhet, ubetenksomhet. Dårlig aspektert: Grusomhet, vold, lyst og begjær, ødselhet.

Seks stokker:
Seier etter strid, suksess gjennom energisk arbeidsomhet. Kjærlighet. Glede oppnådd ved arbeid, forsiktighet, vennskapelighet og stridsuvillighet. Og seirende gjennom det. Dårlig aspektert: Frekkhet, stolthet over rikdom og suksess.

Syv stokker:
Mulig seier, avhengig av energien brukt og motet utvist. Tapperhet, motstand, hindringer, vanskeligheter, likevel mot til å møte dem. Med dårlig aspektering: Krangling, ignoranse, påtatthet, stridslyst og trusler. Også: Seier i små og uviktige ting.

Åtte stokker:
For mye kraft - anvendt for plutselig. Svært energisk, men det går fort over og blir oppbrukt. Voldsomt men ikke varig. Snarhet. Raskhet. Generøs, skarpsindig, veltalende, likevel upålitelig. Grådig, uforskammet, undertrykkende. Tyveri og røveri, avhengig av aspekter.

Ni stokker:
Verdig og stødig kraft som ikke kan rystes. Herkuleansk styrke, noen ganger vitenskapelig anvendt. Stor suksess, men med strid og energi. Seier etter forutgående frykt og redsel. God helse og bedringsevne, likevel tvil. Generøs, spørrende og nysgjerrig. Umedgjørlig, stivsinnet.

Ti stokker:
Grusom og sterk kraft og energi, men anvendt bare til selviske og materielle ting. Viser noen ganger nederlag i en sak, der motstanden er for sterk til å bli kontrollert, på grunn av personens store egoisme i begynnelsen. Uvilje, lettsindighet, løgn, ondskap, sladder, misunnelse, stivsinn, snarhet i ondskap, om dårlig aspektert. Også generøsitet, selvoppofrelse og upartiskhet når godt aspektert.

Stokkenes prinsesse:
Briljans, mot, skjønnhet, kraft, hastig i sinne eller kjærlighet, ønske om makt, entusiastisk. Hevn.
Dårlig aspektert: Overfladisk, teatralsk, grusom, ustabil, dominerende.
Jord av ild. Prinsesse og keiserinne av salamandrene. Trone av stokkenes ess.

Stokkenes prins:
Snar, sterk, hastig, ganske voldsom, likevel rettferdig og generøs. Han opptrer edelt og forakter gjerrighet. Dårlig aspektert: Grusom, intolerant, fordomsfull og gretten.
Luft av ild. Prins og keiser av salamandrene.

Stokkenes dronning:
Tilpasningsdyktighet, stødig kraft anvendt på et objekt. Stødig fremferd; stor tiltrekningskraft, makt til å kommandere. Likevel likt. Snill og generøs når en ikke står henne imot. Hvis dårlig aspektert: Stivsinnet, hevngjerrig, dominerende, tyrannisk og tilbøyelig til å snu seg mot en annen, uten grunn.
Vann av ild. Salamandrinenes dronning.

Stokkenes konge:
Han er aktiv, generøs, heftig, brå. Er han dårlig aspektert er han ondsinnet, grusom, trangsynt, brutal.
Ild av ild. Salamandrenes konge.


Begre:

Begrenes ess:
Fruktbarhet, produktivitet, skjønnhet, glede, lykke etc.

To begre:
Harmoni i unionen mellom maskulint og feminint. Harmoni, glede, munterhet. Ekteskap, hjem, glede. Sløseri og tåpelig handling, etter aspekt.

Tre begre:
Overflod, mengder, suksess, glede. Kjærlighet, glede, hell og lykke. Sensualitet, passiv suksess. Etter aspekt. Overflod, gjestfrihet. Spising og drikking, glede, dansing, lystighet.

Fire begre:
Suksess og glede lakker. En stasjonær periode, der gleden kan eller kan ikke - fortsette. Kortet er et passivt symbol og representerer ikke perfekt og fullstendig lykke. Blandet glede og suksess.

Fem begre:
Død. Slutt på gleden. Skuffelse, sorg og tap i de ting som var ventet skulle gi glede. Sorg, bedrageri, forræderi, uvilje, baktalelse, veldedighet og vennlighet dårlig lønnet. Alle slags engstelser og vanskeligheter fra uventede kilder.

Seks begre:
Begynnelsen på stødig vekst, vinning og glede, men bare en begynnelse. Også krenkelser, oppdagelser, kunnskap; i noen tilfeller tvist og strid, som kommer av uberettiget selvbekreftelse og forfengelighet. Noen ganger utakknemlig og overmodig. Noen ganger elskverdig og tålmodig, avhengig av aspektene.

Syv begre:
Illusjonær suksess. Skuffelse i seierens tilsynelatende øyeblikk. Mulig seier, men nøytralisert av personens dovenskap. Løgn, feil, uoppfylte løfter. Beruselse, sinne, forfengelighet, lyst, utukt, vold mot kvinner. Egoistisk ødsling. Skuffelse i kjærlighet og vennskap. Er suksess oppnådd, blir den ikke fulgt opp. Modifisert av aspektering.

Åtte begre:
Midlertidig suksess, men uten videre resultater. Ting slengt til side så fort de er vunnet. Intet varig, selv ikke i den sak som er nå. Dovenskap i suksess. Reisende fra sted til sted. Elendighet og klaging uten grunn. Søken etter illusjoner. Oppgitt suksess, tap av interesse for allting.

Ni begre:
Fullstendig og perfekt realisering av glede, og perfekt lykke. Fullstendig suksess, glede, ønsker oppfylt. Selvprising, forfengelighet, innbilskhet, mye snakk om seg selv, likevel vennlig og elskverdig, og kan være selvfornektende dertil. En god, generøs, men muligens tåpelig natur.

Ti begre:
Permanent og varig suksess. Lykke på grunn av inspirasjon fra oven. Ikke sensuell som ni begre - Herre av materiell lykke, likevel nesten mer virkelig lykkelig. Glede. Ting definitivt arrangert som ønsket, fullstendig god lykke. Medlidenhet, stillhet, fredsommelighet. Ødsling, utsvevelser. Tankeløshet, sløsing etc. Avhengig av aspektering. (Noen steder hevdes det at: Dette er ikke et slikt godt kort som utlagt ovenfor. Det representerer kjedsomhet og krangel; avsky som kommer av for stor luksus. Mer spesielt kunne det representere rusvaner, den fordrukne overdrivelse av gleden, og naturens hevn.)

Begrenes prinsesse:
Inntagende, poetisk, mild, vennlig. Fantasifull, drømmende, til tider treg; likevel modig om hisset.
Dårlig aspektert er hun egoistisk og nytelsessyk.
Jord av vann. Prinsesse og keiserinne av nymfer og undiner. Trone av begrenes ess.

Begrenes prins:
Skarpsindig, voldsom, listig og artistisk. En heftig natur med et rolig ytre. Troendes til både godt og ondt. Men mer tiltrukket av ondt; om alliert med opplagt kraft eller visdom. Dårlig aspektert er han intenst ond og nådeløs.
Luft av vann. Prins og keiser av nymfer og undiner.

Begrenes dronning:
Hun er fantasifull, poetisk, snill. Likevel ikke villig til å ha mye strev for andre. Kokett, godlynt; under en drømmende fremtreden. Fantasien sterkere enn følelsene. Svært influert av andre påvirkninger, og derfor mer avhengig av god eller dårlig aspektering, enn de fleste andre symboler.
Vann av vann. Dronning av nymfer og undiner.

Begrenes konge:
Elegant, poetisk, venusiansk, doven. Entusiastisk hvis hisset. Dårlig aspektert er han sensuell, uvirksom og usannferdig.
Ild av vann. Konge av undiner og nymfer.


Sverd:

Sverdenes ess:
Symboliserer påkalt i motsetning til naturell kraft. Godt aspektert påkaller det den åndelige klarhets guddommelige krone. Dårlig aspektert er det påkallelsen av demonisk kraft, og blir et fryktelig, ondt symbol. Det representerer derfor stor styrke både til godt og ondt, men påkalt. Det representerer også virvlende kraft, og styrke gjennom vanskeligheter. Kortet er bekreftelsen på rettferdighet, oppholdelsen av guddommelig autoritet; og det kan bli et vredens sverd, til straff og bedrøvelse.

To sverd:
Motstridende karakteristika i samme natur. Styrke gjennom lidelse. Glede etter smerte. Offer og vanskeligheter - likevel styrke derfra, som om smerten hadde frembrakt skjønnhet. Gjenopprettet fred, våpenhvile, avklaring av forskjeller, rettferdighet. Sann- og usannhet. Sorg og sympati for de i vanskeligheter. Hjelp til de svake og undertrykte, uselviskhet. Også en tendens til å repetere fornærmelser om unnskyldt. Stiller ofte spørsmål av mindre betydning, har mangel på takt, og gjør ofte skade selv når det menes vel.

Tre sverd:
Splittelse, avbrytelse, separasjon, krangling, grobunn for uenighet og strid, urostiftelse, sorg, tårer. Munterhet over onde gleder, sang, troskap til løfter, ærlig i pengetransaksjoner. Egoistisk og utsvevende, likevel noen ganger generøs; svikefull i ord og gjentagelser.

Fire sverd:
Hvile etter sorg; etter å ha vært gjennom den. Fred fra og etter krig. Avtagende angst. Stillhet, hvile, avslapning og overflod, etter strev. Dette livs goder, overflod. Modifisert av aspektering.

Fem sverd:
Nederlag, svikt, angst, vanskeligheter. Fattigdom, griskhet, tapende og ussel av natur. Ondskap, sladder, løgn, forakt og bakvaskelse. Geskjeftig og en skiller av venner, som hater å se fred og kjærlighet mellom andre. Grusom men feig, utakknemlig og upålitelig.

Seks sverd:
Suksess etter angst og vanskeligheter. Reise over vann.

Syv sverd:
Delvis suksess. Oppgitt når seieren var innen rekkevidde, som om de siste styrkereserver var oppbrukt. Tilbøyelighet til å tape i seiersøyeblikket fordi anstrengelsen ikke fortsettes. Heller vaklende og upålitelig, alt etter aspektene som vanlig. Reise over land.

Åtte sverd:
For mye kraft anvendt til små ting, for mye oppmerksomhet på detaljene, på bekostning av prinsipper og mer viktige poenger. Dårlig aspektert produserer disse kvaliteter ondskap, smålighet og dominerende kvaliteter. Trang, begrensninger, smålighet, et fengsel.

Ni sverd:
Fortvilelse, grusomhet, ubarmhjertighet, ondskap, lidelse, mangel, tap, elendighet. Byrde, undertrykkelse, løgn, uærlighet, sladder. Likevel også lydighet, troskap, tålmodighet, uselviskhet, etc. Avhengig av aspekt.

Ti sverd:
Ruin. Død. Nederlag. Sønderrivning.

Sverdenes prinsesse:
Visdom, styrke. Skarpsindig og spissfindig i materielle ting. Eleganse og behendighet. Dårlig aspektert er hun frivol og slu.
Jord av luft. Prinsesse av sylfer og sylfider. Trone av sverdenes ess.

Sverdenes prins:
Med sverdet regjerer han, med sigden han slakter... Full av ideer, tanker og planer; upålitelig, mistenksom, fast i venn- og fiendskap. Forsiktig, langsom, overforsiktig. Symboliserer Alfa og Omega. Dødsgiveren; som slakter like fort som han skaper. Dårlig aspektert: Ubarmhjertig, ondskapsfull, intrigant, stivsinnet, likevel nølende og upålitelig.
Luft av luft. Prins og keiser av sylfer og sylfider.

Sverdenes dronning:
Intenst mottagelig, skarp observasjonsevne, spissfindig, rask, selvsikker. Ofte utholdende nøyaktig i overfladiske ting, elegant. Dårlig aspektert: Grusom, slu, svikefull, upålitelig, dog med et godt ytre.
Vann av luft. Dronning av sylfer og sylfider.

Sverdenes konge:
Han er aktiv, flink, skarpsindig, heftig, delikat, modig, dyktig; men tenderer mot det dominerende. Også til å overdimensjonere små ting, om ikke godt aspektert. Dårlig aspektert: Svikefull, tyrannisk og slu.
Ild av luft. Konge av sylfer og sylfider.


Mynter:

Myntenes ess:
Representerer det materielle i ethvert henseende, på godt og ondt. Og er derfor illusjonært. Det viser materiell vinning, arbeid, kraft, rikdom etc.

To mynter:
Forandringens harmoni. Alternering mellom vinning og tap, svakhet og styrke, alltid varierende gjøremål, vandring, misnøye med enhver fast tilstand; nå opprømt - nå melankolsk. Arbeidsom men upålitelig, heldig gjennom klokt lederskap, likevel noen ganger ubegripelig tåpelig. Vekslende pratsom og mistenksom. Vennlig med likevel vaklende og inkonsekvent. Heldig for reiser.

Tre mynter:
Arbeidende og konstruktiv kraft, oppbyggende, reisende, skapende. Realisering og økning av materielle ting, vinning i kommersielle transaksjoner, stilling, økt substans, innflytelse, dyktighet i handel. Selviskhet. Trangsynt og forutinntatt, ivrig i vinningssaker. Modifisert av aspektering.

Fire mynter:
Sikker materiell vinning, suksess, stilling, herredømme, jordisk makt fullbyrdet. Leder imidlertid ikke til noe bortenfor. Forutinntatt, grisk, mistenksom, forsiktig og misfornøyd.

Fem mynter:
Tap av penger eller posisjon. Vanskeligheter omkring materielle ting. Slit, fattigdom, forsiktighet. Tap av profesjon, tap av penger, angst omkring penger.

Seks mynter:
Suksess og vinning i materielle foretak. Kraft, innflytelse, stilling, edelhet. Suksess i materielle ting. Blomstrende forretninger. Om dårlig aspektert - pengestolt, innbilsk av suksessen, eller fortapt.

Syv mynter:
Uprofitabel spekulasjon og arbeid. Liten vinning for mye arbeid. Løfter om suksess uoppfylt. Tap av en tilsynelatende lovende fremtid. Håp forrådt og knust. Skuffelse. Elendighet, slaveri, nødvendighet og utgangspunkt.
En kultivator av land, men taper likevel på det. Noen ganger antyder det små og isolerte vinninger, som ikke bærer ytterligere frukt, og ikke blir til mer, selv om det ser ut til å love bra. Avhengig av aspektering.

Åtte mynter:
Overforsiktighet i små ting på bekostning av store. «Øreklok men kronetulling». Tilgang på rene penger i små summer. Arbeidsom; kultivering av land. Ussel, gjerrig, hamstring, manglende arbeidsomhet. Avhengig av aspekt.

Ni mynter:
Fullstendig realisering av materiell vinning, arv, begjærlighet. Glede over goder. Og noen ganger tyveri og kjeltringstreker. Alt etter aspekt.

Ti mynter:
Komplettering av materiell vinning og skjebne, men ingenting utover det, som det er på suksessens øverste topp. Høy alder, latskap, stor rikdom, likevel av og til tildels med tap. Og siden tunghet, sløring av hjernen, likevel flink og blomstrende i pengetransaksjoner.

Myntenes prinsesse:
Hun er generøs, snill, flittig, velvillig, forsiktig, modig, bevarende, medlidende. Hvis dårlig aspektert er hun ødsel og sløsende.
Jord av jord. Gnomenes prinsesse og keiserinne.

Myntenes prins:
Økning av materielle ting, økt godhet men også ondskap. Bygger, tillemper ting praktisk; stødig, pålitelig. Dårlig aspektert: Dyrisk, materiell, dum, sen til sinne, men rasende om hisset.
Luft av jord. Gnomenes prins og keiser.

Myntenes dronning:
Hun er heftig, snill, sjenert, temmelig sjarmerende, storhjertet, intelligent, melankolsk, sannferdig; en dame av mange stemninger. Dårlig aspektert er hun ubestemt, lunefull, tåpelig, foranderlig.
Vann av jord. Gnomenes dronning.

Myntenes konge: Om ikke svært godt aspektert er han tung, kjedelig og materiell. Arbeidsom, flink og tålmodig i materielle ting. Dårlig aspektert er han grisk, gjerrig, kjedelig, sjalu, ikke særlig modig, om ikke hjulpet av andre symboler.
Ild av jord. Gnomenes konge.