detgyldnedaggry.com
 

Meditasjon # 2

ForsideArkivetLenkerKontakt

La zelator meditere på en rett linje. Ta en linjal og en blyant, og tegn et kvadrat.  Når dette er utført, la zelator - etter å ha stilnet sitt sinn med den rytmiske pust beskrevet i meditasjon nummer en - mentalt formulere en kube. Og forsøke å forstå denne figurens betydning og korrespondanser.

Meditèr på mineraler og krystaller. La saltkrystallet være spesielt utvalgt. Tre inn i det, og føl deg virkelig i krystallinsk form. Se ut i universet fra dette ståsted, og identifiser deg med jordåndene i kjærlighet og sympati. Mens du gjenkaller bønnen deres så godt du kan, slik den blir fremsagt i lukningen av zelator grad.

Meditèr på jordtriplisiteten, ved å visualisere en okse, en jomfru og en geit; som står for kerubisk jord, foranderlig jord og kardinal jord. Gjør notater av de ideer og bilder som reiser seg i ditt sinn.