detgyldnedaggry.com
 

Peach's major arkana
 

ForsideArkivetLenkerKontakt

Innledning

Den presentasjon av Mathers' tarot trumf som finnes et annet sted på DGDs side, yter ikke rettferdighet til den status major arkana hadde innenfor Golden Dawn. Det gjør muligens ikke den følgende tekst heller, den presenteres fordi det er en tekst som har vist seg nyttig for flere. Og den er tro mot Golden Dawn-tradisjonen i og med at den i tillegg til å gi kortets tradisjonelle navn, bringer det navn Golden Dawn satte på kortet. Også de øvrige korrespondanser i forbindelse med kortene er hentet fra Golden Dawn (sti-nummeret refererer til Livets Tre, de øvrige er selvforklarende).

Narren
Eterens ånd

Kort nummer: 0
Sti nummer: 11
Hersker: Luft
Hebraisk bokstav: Alef
Betydning: Okse
Numerisk verdi: 3

Spådom: Begynnelsen på en ny livssyklus, og bare nye begynnelser. Energi, optimisme, lykke og styrke. Omstendigheter og hendelser som er uventede og uplanlagte, og som velter det eksisterende. Viktige bestemmelser og valg skal gjøres.
Omvendt: Uvørne eller impulsive handlinger og valg. Dårskap og taktløshet. Sløsing eller ødsling med kreativ energi.
Indikerer noenganger en som starter mange nye ting, men som ikke gjør noe ferdig; og som konsekvent søker forandring av omgivelser eller jobb.
 

Magikeren
Kraftens trollmann
Kort nummer: 1
Sti nummer: 12
Hersker: Merkur
Hebraisk bokstav: Bet
Betydning: Hus
Numerisk verdi: 9

Spådom: Vilje, herredømme, dyktighet og talekunst. Initiativ og en villighet til å våge. En evne til å oppfatte og utnytte ens eget potensial. Dyktig til å organisere og meddele.
Omvendt: Fryktsomhet. Nøling. Skyhet. Ubestemthet. Selvforringelse. Et dårlig selvbilde. Manglende evne til å utnytte tid eller talenter ordentlig. Vanskeligheter med å uttrykke seg. Nøling i tale, dårlig koordinasjon og lærevansker noenganger.
 

Yppersteprestinnen
Sølvstjernens prinsesse

Kort nummer: 2
Sti nummer: 13
Hersker: Månen
Hebraisk bokstav: Gimel
Betydning: Kamel
Numerisk verdi: 9

Spådom: Intuitiv innsikt antyder nye løsninger. Kvinners innflytelse. Skjulte påvirkninger på arbeidet og i hjemmet. Mysterier og hemmeligheter. Skjulte påvirkninger fra psyken virker på personlige forhold.
Omvendt: Problemer pga manglende forutseenhet. I kvinner; manglende evne til å forstå eller akseptere seg selv eller andre kvinner. Overfladisk kunnskap. Selvinnbildning noenganger. I menn; en uvilje til å akseptere den del av seg som er feminin.

Keiserinnen
De mektiges datter

Kort nummer: 3
Sti nummer: 14
Hersker: Venus
Hebraisk bokstav: Dalet
Betydning: Dør
Numerisk verdi: 9

Spådom: Fruktbarhet, overflod og materiell rikdom. Hjemlig stabilitet og moderlig omsorg. Kreativitet i alle ting.
Avhengig av andre kort: Sikkerhet og vekst. Noenganger ekteskap og graviditet.
Omvendt: Hjemlig omveltning. Sterilitet, eller noenganger uønsket graviditet. Fattigdom noenganger. Undertrykket eller «blokkert» kreativitet ofte. Ufruktbarhet eller utukt.


Keiseren

Morgenens sønn, høvding blant de mektige
Kort nummer: 4
Sti nummer: 15
Hersker: Væren
Hebraisk bokstav: He
Betydning: Vindu
Numerisk verdi: 12

Spådom: Regjerings- og kollektiv identitet. Verdslig makt. Autoritet. Lederskap. Viljestyrke. Selvkontroll oppnådd gjennom erfaring. Mektige individer eller vesener.
Omvendt: Motvilje overfor autoritet; kollektiv, regjerings- eller foreldremessig. Manglende evne til å takle autoritet, eller forakt for orden av denne type. Manglende evne til å kontrollere seg selv eller andre. Tap av, eller mangel på ambisjon. Umodenhet. Mulig binding til en av foreldrene eller en foreldrefigur.

 

Hierofanten
Det eviges trollmann

Kort nummer: 5
Sti nummer: 16
Hersker: Tyren
Hebraisk bokstav: Vau
Betydning: Nagle
Numerisk verdi: 12

Spådom: Gode råd og lærdommer. En søker etter kunnskap og visdom. En preferanse for det ortodokse, og en trang til konformitet - til å være sosialt akseptabel. Streng troskap overfor religion, noenganger; eller ekteskap.
Omvendt: Bakvaskelse, propaganda og dårlige råd. Falsk fremstilling i annonsering eller salg av varer. Ukonvensjonalitet. Forvrengning av sannheten.
 

De elskende
Stemmens barn, de mektige guders orakel
Kort nummer: 6
Sti nummer: 17
Hersker: Tvillingene
Hebraisk bokstav: Zain
Betydning: Sverd, våpen
Numerisk verdi: 12

Spådom: Valg som skal gjøres intuitivt fremfor intellektuelt. Inspirasjon. Anelser, ideer. Synskhet. Abstrakt tanke. Sanne partnerskap. Indre harmoni.
Omvendt: Motsigelse. Dobbelthet. Konflikt med seg selv. Et partnerskap splittet av ytre faktorer.


Vognen

Barn av vannenes kraft, herre av lysets triumf

Kort nummer: 7
Sti nummer: 18
Hersker: Krepsen
Hebraisk bokstav: Chet
Betydning: Et inngjerdet jorde
Numerisk verdi: 12

Spådom: Selvkontroll. Selvsikkerhet. Herredømme over ytre faktorer. Viljestyrke. Triumf over livets hindringer. Suksess som følge av anstrengelse og ikke pga flaks. Den forsiktige oppbygging av en suksessfylt eksistens, innenfor rammene av livets vilkår.
Omvendt: Ubalanse. Destruksjon. Tap av kontroll under presset fra ytre omstendigheter, pga karakterbrist. Opprettholdelse av utbrukte tradisjoner og ideer. Selvbegrensning.


Styrke

Datter av det flammende sverd
Kort nummer: 8
Sti nummer: 19
Hersker: Løven
Hebraisk bokstav: Tet
Betydning: Slange
Numerisk verdi: 12

Spådom: Mot. Styrke. Den gjensidige påvirkning av mentale og følelsesmessige krefter. Kontroll over lidenskapen og seier over basisimpulsene.
En voldgiftsdommer noenganger.
Omvendt: Svakhet. Tap. Innrømmelse. Selvhengivelse. Mangel på selvdisiplin og overgivelse til uverdige impulser. Sammenstøt av interesser noenganger.


Eremitten

Det eviges profet, trollmann av kraftens stemme

Kort nummer: 9
Sti nummer: 20
Hersker: Jomfruen
Hebraisk bokstav: Yod
Betydning: Hånd
Numerisk verdi: 12

Spådom: Klokskap. Planlegging. Forutseenhet. Omtanke. Råd søkt og tatt. En advarsel mot forhastet handling eller tanke. En indikasjon på at det er behov for å trekke seg tilbake fra aktivitet for å tenke, og evaluere omstendigheter.
Omvendt: Råd eller assistanse avvist. Tiltro til egne, inadekvate ressurser. Grunnløs mistenksomhet til andres motiver. Stivsinnet fortsettelse av dårlige vaner eller et uproduktivt levesett.


Skjebnehjulet

Herre av lvets krefter

Kort nummer: 10
Sti nummer: 21
Hersker: Jupiter
Hebraisk bokstav: Kaf
Betydning: Den menneskelige hånd; lukket eller klar til grep.
Numerisk verdi: 9

Spådom: Forandring av skjebnen. Begynnelsen på en ny syklus. Fremgang. Avansement. Forbedring. Kortet for god lykke og karmiske forandringer.
Omvendt: Som over, men over lenger tid. Motstand mot forandring som noenganger er uunngåelig, og som avhenger av andre kort.


Rettferdighet

Datter av sannhetens herrer, balansens behersker
Kort nummer: 11
Sti nummer: 22
Hersker: Vekten
Hebraisk bokstav: Lamed
Betydning: Oksestav (substantiv); å være eller instruere (verb).
Numerisk verdi: 12

Spådom: Rettslig handling. Kontrakter. Avgjørelser. Tvist, prosess. Skilsmisse. Oppreisning. Dom. Voldgift og enighet. Avtaler.
Ekteskap noenganger; avhengig av andre kort, og vanligvis bare når ekteskapskontrakter eller andre rettslige - eller økonomiske - dokumenter er en integrert del av den påtenkte union.
Omvendt: Separasjoner som ennå ikke er ratifisert av loven. Rettslige komplikasjoner. Dyr eller forsinket prosess. Ulikhet. Urettferdighet og skjevhet.
 

Den hengte mann
De mektige vannenes ånd
Kort nummer: 12
Sti nummer: 23
Hersker: Vann
Hebraisk bokstav: Mem
Betydning: Vann
Numerisk verdi: 3

Spådom: Villighet til å tilpasse seg de skiftende omstendigheter. Et fleksibelt sinn. Øyeblikkets offer for fremtidig glede. Utsatt dom. Avgjørelser utsatt mens spørreren avventer begivenhetenes gang. Å ofre en ting for å oppnå en annen.
Omvendt: Opptatthet av det materielle og selvets anliggender. En tendens til å la muligheter gå forbi, av frykt for å miste ting allerede oppnådd. Preferanse for status quo til tross for ulemper.


Døden

Barn av de store forvandlere, herre av dødens port

Kort nummer: 13
Sti nummer: 24
Hersker: Skorpionen
Hebraisk bokstav: Nun
Betydning: Fisk
Numerisk verdi: 12

Spådom: Forandring som et naturlig resultat av de eksisterende omstendigheter. Fysisk død noenganger, men oftere en plutselig og fullstendig forandring av omstendigheter, levemåte eller adferdsmønster.
Omvendt: Motstand mot - eller frykt for - å møte forandring. Innadvendthet. Stagnasjon. Tvangsmessig fjerning av noe som burde vært oppgitt frivillig.
 


Måtehold

Forsonernes datter, livets frembringer

Kort nummer: 14
Sti nummer: 25
Hersker: Skytten
Hebraisk bokstav: Samek
Betydning: Støtte
Numerisk verdi: 12

Spådom: Godt lederskap. Koordinasjon og samarbeid. Oppfinnsomhet gjennom kombinering. Evnen til å tilpasse seg omstendighetene. Modifisering. Et blidt og velbalansert temperament og utsyn.
Omvendt: Dårlig dømmekraft. En tendens til å forsøke å blande uforenelige aktiviteter eller mennesker, eller å hengi seg til for mange aktiviteter samtidig. Flyktighet.
 


Djevelen

Herre av materiens porter, barn av tidens krefter

Kort nummer: 15
Sti nummer: 26
Hersker: Steinbukken
Hebraisk bokstav: Ayin
Betydning: Øye
Numerisk verdi: 12

Spådom: Begjær etter materielle eller fysiske ting. Indikasjon på en trang til å samle eller lagre materielle objekter eller penger. Materiell rikdom brukt som maktredskap. Ekstraordinær anstrengelse for å sikre materiell suksess. Spørrerens kunnskap om egne behov og lyster.
Omvendt: Misbruk av makt og posisjon. Forståelse for bruken og verdien av penger, eiendom og verdslig makt, har sentrert oppmerksomheten om disse ting; til fordel for alt annet. Ukontrollert ambisjon: «Jeg vil» er blitt «Jeg må ha!»; og denne følelse inkluderer mennesker så vel som livløse objekter.


Tårnet

Herre av de mektiges hærskarer
Kort nummer: 16
Sti nummer: 27
Hersker: Mars
Hebraisk bokstav: Pe
Betydning: Munn
Numerisk verdi: 9

Spådom: Forandring. Konflikt og splittelse. Kullkasting av en eksisterende måte å leve på. Bytte av arbeid eller bopel, ofte samtidig. Handlinger som har uventede og vidtrekkende ettervirkninger.
Omvendt: Uventet og drastisk forandring av omstendighetene, som frarøver den enkelte friheten til å uttrykke seg. Konkurs eller fengsling noenganger, men helst er fengselet den situasjon den enkelte, for øyeblikket, ikke kan forandre.
 


Stjernen

Himlenes datter, beboeren mellom vannene

Kort nummer: 17
Sti nummer: 28
Hersker: Vannmannen
Hebraisk bokstav: Tzaddi
Betydning: Fiskekrok
Numerisk verdi: 12

Spådom: Håp. Inspirasjon. En utvidelse av den mentale og fysiske horisont. Innflytelse over andre. Trygghet og vigør.
Omvendt: Stahet. Sinnstilstand og synspunkt er fastlåst. Manglende evne til - eller uvilje mot - å tilpasse seg foranderlige omstendigheter, eller akseptere de mulighetene som tidene bringer. Tvil på seg selv og manglende tillit til andre.
 

Månen
Hersker over flo og fjære, barn av de mektiges sønner
Kort nummer: 18
Sti nummer: 29
Hersker: Fiskene
Hebraisk bokstav: Qof
Betydning: Bakhodet
Numerisk verdi: 12

Spådom: Fantasi. Intuisjon. Drømmer. Oversanselighet, eller oversanselig arbeid noenganger. Indikerer ofte arbeid i underholdningsindustrien, særlig skuespilleri eller diktning.
Omvendt: Bedrag. Illusjon. Manglende evne til å være på godfot med virkeligheten, med påfølgende flukt inn i dagdrømmeri. Manglende evne til å skjelne mellom sannhet og illusjon noenganger; - og til å si sannheten ofte...
 

Solen
Herren til jordens ild

Kort nummer: 19
Sti nummer: 30
Hersker: Solen
Hebraisk bokstav: Resh
Betydning: Hodet
Numerisk verdi: 9

Spådom: Materiell lykke. God helse. Overflod av energi. Bifall, tilslutning, belønning. Akademisk/vitenskapelig bedrift. Nye oppfinnere eller oppfinnelser.
Omvendt: Fiasko. Brutte forpliktelser eller kontrakter. Problemfylte ekteskap eller partnerskap. Feilbedømmelse. Fantasier om suksess. Hypersensitivitet. Hyperaktivitet. Autisme og lærevansker noenganger. Allergier noenganger.
 

Dommen
Den primære ilds ånd

Kort nummer: 20
Sti nummer: 31
Hersker: Ild
Hebraisk bokstav: Shin
Betydning: Tann
Numerisk verdi: 3

Spådom: Oppvåkning. Fornyelse. Glede i fullførelsen. Fryd over bedrifter. Fornyet helse og vitalitet. Indikerer noenganger nødvendigheten av å ta bestemmelser, som vil forandre livsmønsteret til det bedre.
Omvendt: Tap, skyld, frykt for forandring. Noenganger en frykt for døden. Mulig dårlig helse. Vegring mot å ta nødvendige avgjørelser fører til forsinkelser i hendelser. (Om de andre kortene ser ut til å bevege seg meget sakte, bør det påpekes overfor spørreren at omstendighetene i vedkommendes liv ikke vil forandre seg; før de nødvendige beslutninger er tatt.)

Universet
Den store i tidens natt

Kort nummer: 21
Sti nummer: 32
Hersker: Saturn
Hebraisk bokstav: Tau
Betydning: Kors
Numerisk verdi: 9

Spådom: Fullbyrdelse. Suksess. Fullendelse. Begivenhetene kulminerer. Slutten på en personlig syklus, et prosjekt, eller serier av hendelser.
Omvendt: Alt tyder på at hendelsene ennå ikke konkluderer, men at fullbyrdelse nærmer seg. Et prosjekt eller omstendigheter er ikke over, på tross av tegn på det motsatte. Frykt for forandring noenganger.