detgyldnedaggry.com

Geomanci-skjema

 
ForsideArkivetLenkerKontakt
 

M

D N
 //////////////
 /////////////
 ////////////////////
 /////////////////
 ///////////////////////
 /////////
 //////////
 ///////////////////////////
 ////////
 //////////////////
 ///////
 ///////////
 ////////
 ////////////
 ///////////////
 //////////////////
 
 

V.vitne

H.vitne

Dommeren

Ovenstående er et eksempel på et geomanciskjema. Strekene i de fire første radene i kolonnen til venstre er grunnlaget for dannelsen av de fire mødre (M); parrytme er to punkter - odde er ett. De fire mødre blir til de fire døtre (D) ved å samle alle førstelinjene i de fire mødrene til én figur. Deretter alle andrelinjene. Til man så har fire nye figurer. De fire nevøer (N) får man ved å legge sammen 1. linjene i mor1 og mor2. Likt tall eller ulikt? Og slik nedover linje for linje. Mor3 legges sammen med mor4, datter1 og datter2, datter3 med datter4. Linje for linje. Partall eller odde?

Høyre vitne, venstre vitne og Dommeren: Høyre vitne dannes ved å legge sammen punktene i 9. og 10. figur - på samme måte som nevøene fremkom - linje for linje; - partall eller odde? Det venstre vitne får man likedan ved å legge sammen linjene i 11. og 12. figur. Dommeren fremkommer på samme vis fra de to vitner, og er derfor en syntese av hele figuren.
Er Dommeren god, er figuren god og utkommet vil være i favør av spørreren, og vice versa.
Når man legger sammen punktene i Dommeren, skal resultatet bli et likt tall. Om Dommeren er en figur med odde punkter viser dette at en feil er gjort i kalkulasjonen.
Forsoneren er en 16. figur noenganger brukt for å støtte bedømmelsen. Således kombinerer man Dommeren med figuren i huset som representerer spørsmålet, og legger sammen som før...