detgyldnedaggry.com

Meditasjon # 5

ForsideArkivetLenkerKontakt

La filosofus meditere på ildtriangelets symbol i alle dets aspekter. Og kontemplere planeten Venus' symbol, til forståelse av den universelle kjærlighet oppnåes. Den kjærlighet som ville uttrykt seg i å være menneskehetens perfekte tjener, og som omslutter naturen både synlig og usynlig.

Identifisèr deg med ildens krefter med full konsentrasjon, til brennofferet er fullbyrdet og kristus er unnfanget av ånden. Meditèr på ildens triplisitet med alle tilknytninger og korrespondanser.