detgyldnedaggry.com
 

Utdrag fra Neofytens magiske journal 

ForsideArkivetLenkerKontakt

- av Fina Samtir -


Les:
Dette er utdrag av en magisk journal. Problemet med å publisere sine magiske journaler, er at i de opprinnelige nedtegnelser står alt. Dette kan gi betydelige føringer for hvordan andre løser sine oppgaver i den enkelte grad, eller også føre til nedsatt arbeidsinnsats, fordi det meste er skriftliggjort allerede. Derfor kommer det bare noen få eksempler under hvert avsnitt.

Pust
Min lærer sa til meg: «Legg deg dette på sinne, unge dame: Sluntre ikke unna pusteøvelsene.» Så jeg jobbet en del med kombinasjonen pust og avslapning. Personlig hadde jeg problemer med å finne en komfortabel pusterytme, men jeg vet at mange synes det er ok med innpust til 1,2,3,4; en holdepause til 1,2; utpust med 1,2,3,4; og en ny pause på 1,2. Eller noe tilsvarende. Poenget er at pusten er jevn og samtidig tilstrekkelig dyp - pust med magen - og at den blir automatisert.
Jeg fant etter hvert en rytme som passet for meg, og begynte å sette den sammen med avslapningsøvelsen. Men jeg kan ikke si jeg fant frem til automatikken, hverken på den ene eller den andre måten. Dersom jeg sluttet å konsentrere meg om pusten, ble den raskt grunnere og jeg sluttet å puste med magen. Jeg fikk heller ingen automatisk avslapning av kroppens muskler når jeg satte pusteøvelsen i gang. Noe som er et mål.
Min lærer sa til meg: «Ikke forsøk så hardt. Ligg bare ned; pust dypt, slapp av i alle muskler. Ikke gjør noe mer enn det. Bare tren. Rolig og avslappet. Så kommer resultatene etter hvert.»

Meditasjon nummer 1
I mine meditasjoner skal jeg forestille meg et punkt. Det har posisjon, men ingen størrelse. Jeg skal notere de ideer dette gir opphav til. Og med disse ideer i fokus skal jeg «forsøke å forstå det guddommeliges iboenhet i naturen, i alle aspekter.»
Ideer: Det usynlige punkt. Punktet som ikke er. Men som er allikevel. Fra ingen steder til over alt.
Er vi i gud eller er gud i oss?
Daglige meditasjonsøvelser på fra 5 - 30 minutter.

Alkymi
Kopierte symbolene inn i journalen. Kunne dem egentlig fra før. Satte meg inn i litt historikk, og i de ulike synene på hva alkymi egentlig er.

Astrologi
Jeg førte symbolene for de eldstes syv planeter inn i journalen, også deres tilknytninger og korrespondanser i symbolform. Dessuten symbolene for de tolv tegn i Zodiaken; dyrekretsen.

Det hebraiske alfabet
Det var første gang jeg fikk i hende et alfabet hvor den enkelte bokstavs karakteristika kom tydelig frem. Det er ikke til å komme forbi at det hebraiske alfabet har en del bokstaver hvis former er til forveksling like, men det alfabetskrift jeg fikk overlevert var svært tydelig. Jeg kopierte bokstavene inn i min magiske journal, sammen med deres navn og numeriske verdi. Overdrev de like bokstavenes særegenheter, slik at de er lette å skille fra hverandre.

Livets Tre
Lærte navnene på de ti sefirot. Forsøkte å tegne treet på frihånd, men hadde vanskeligheter med å finne korrekte, innbyrdes forhold. Hadde et bedre forsøk med linjal og passer. Har likevel endt opp med å ta kopier av treet fra en bok hvor alle proporsjoner er riktige.