detgyldnedaggry.com

Kunnskapsleksjonene

Tredje leksjon

ForsideArkivetLenkerKontakt

Sjelen blir av kabbalistene delt i tre hoveddeler:
Neshamah - den høyeste del, tilsvarende de tre øverste, og til sjelens høyere aspirasjoner.
Ruach - den midterste del, tilsvarende de seks sefirot fra Chesed til Yesod; til sinnet og fornuftens krefter.
Nefesh - den laveste, tilsvarende Malkut og til de dyriske instinkter.
Neshamah er i seg selv delt i tre: Yechidah - refererer til Keter. Chiah - refererer til Chokmah. Neshamah - refererer til Binah.

De hebraiske bokstavers tre klasser:
Sefer Yetzirah deler det hebraiske alfabets bokstaver i tre klasser; en med tre bokstaver, en med syv og en med tolv.
 
Tre mødre:
Syv døtre:
Tolv ene:

Templets hellige sted omfatter de 22 tegns symbolisme. Skuebrødsbordet; de single bokstavene. Røkelsesalteret er de tre mødre-bokstaver.

Astrale ånder er de som tilhører de astrale plan. De er falske og illusjonære former, de dødes skall, spøkelser og fantomer. Slik det av og til er sett i seanser.
Elementale ånder er de som tilhører elementenes natur; noen er gode, andre er onde.
En engel er en ren og høy ånd, udelt god i tjeneste og funksjon.

I tarot refererer de ti små kort i hver suite til sefirot. De fire suiter refererer til bokstavene YHVH. Stokker til Yod, begre til He, sverd til Vau og mynter til den siste He. Disse fire suiter refererer også til kabbalas fire verdener. Stokker til atzilut, begre til briah, sverd til yetzirah, mynter til ashiah.

Honnørene i tarotstokken er det store navns (YHVH) visegeranter, i den kabbalistiske verden hver suite refererer til. De symboliserer også far, mor, sønn, datter; fødsel, liv, død, gjenoppvåkning.

Fylfotkorset

De 17 kvadratene refererer til Solen i Zodiakens tolv tegn og de fire elementer.

Kadukeus

Denne form for Hermes' kadukeus har de tre mødrebokstaver: Shin, alef og mem. Den representerer Luft, som forbinderen av Ild over og Vann under.

Dette symbolet har en annen betydning på Livets Tre. Den øvre del og vingene berører Chokmah og Binah. Toppen berører Keter. Dette er de tre guddommelige.
De syv lavere sefirot er omfavnet av tvillingslangene, hvis hoder hviler på Chesed og Geburah.

Månen på Livets Tre

Nådens søyle er omfavnet av den voksende måne,. I dens minkende fase er strenghetens søyle. Den fulle måne reflekterer Tifarets sol.