detgyldnedaggry.com
 

VISJONEN AV DEN UNIVERSALE MERKURS RITUALE

ForsideArkivetLenkerKontakt

Tempel til filosofus' grad:

Hegemon:
(Banker. Reiser seg. Erklærer:)
HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI

Hiereus:
(Banker.)

Hierofant:
(Banker. Etterlater stav ved plass. Avanserer via syd til vest av alteret. Ser øst. Utfører kabbalistiske kors; pentagrammets store renselsesrituale og igjen kabbalistisk kors. Gjør så åndens påkallende pentagram aktiv og passiv retning øst. Sirkle tre ganger med solen rundt alteret. Utfør projiserende tegn i øst hver gang. Etter østpassering tredje gang vender hierofanten tilbake til sin plass. Gjør stillhetens tegn og setter seg:)

- Dette tempel er åpnet for den universale Merkur.
(Banker.)

Hegemon:
(Banker.)

Hiereus:
(Banker.)

Hierofant:
(Banker. Alle reiser seg:)

- Vi står på en mørk og stenete klippe som henger over det rastløse hav. På himmelen over oss er en spesiell, strålende sol; omkranset av den brilliante regnbue, som de på kameleonens sti kjenner. Jeg ser, til himlene åpner seg, og en form lik grekernes Merkur stiger ned. I hans hånd er staven. Med den blir dødeliges øyne lukket i søvn, og med den vekker han også - med vilje - den sovende; og fryktelig stråler kulen på stavens topp. Han bærer en rull på hvilken er skrevet:

Hegemon:
(Leser fra rull:)
Lumen est in Deo,
lux in homine factum,
sive sol, sive luna,
sive stelloc errantes,
omnia in lux.

Hiereus:
(Leser fra rull:)
Lux in lumine,
lumen in centrum
Centrum in circulo,
circlum ex nihilo,
quid scis, id eris.

Hierofant:
F.I.A.T.

Hegemon:
E.S.T.

Hiereus:
E.S.T.O.

Hierofant:
E.R.I.T.
In fidelitate et veritate universas ab aeternitate.

Hegemon:
Nunc hora, nunc Dies,

Hiereus:
Nunc annus, nunc saeculum,

Hierofant:
Omnia sunt unum, et omnie in omnibus
.A.E.T.E.R.N.I.T.A.S.
Jeg er Hermes Merkurius, barn av Gud, budbringeren mellom de der oppe og dere her nede. Jeg eksisterer ikke uten dem, og de er forent i meg. Jeg bader i havet. Jeg fyller luften. Jeg gjennomtrenger dybdene under.

Hegemon:
Slik blir naturens balanse opprettholdt. Denne Merkur er all bevegelses begynnelse. Dette ham; dette henne; dette dette; er i alle ting, men har vinger du ikke kan binde. For når du sier «han er her», er han her ikke, da er han alt avsted. Han er evig bevegelse og vibrasjon.

Hiereus:
I Merkur må du søke alle ting. Ikke uten grunn sa våre gamle brødre og søstre at det store arbeid var å «fiksere det flyktige». Det er bare et sted han kan fastholdes, og det er i sentrum, det eksakte sentrum. «Centrum in trigono centri».
Om din egen sjel er grunnløs, hvordan vil du da finne et ståsted hvor du kan fastholde universets sjel?

(Leser fra rull:)
Christus de Christi,

Hierofant:
(L.f.r.:)
Merkur de Mercurio,

Hegemon:
(L.f.r.:)
Per viam crucis,

Hiereus:
(L.f.r.:)
Per vitam lucis,

Hierofant:
(L.f.r.:)
Deus de adjutabitur!

(Banker. Hierofant og hegemon setter seg.)

Hiereus:
(Avanserer til vest av alteret. Utfører kabbalistisk kors; pentagrammets og hexagrammets «små» renselsesritualer, avslutter med kabbalistisk kors. Vender tilbake til sin plass via syd.)
Vi løslater nå de ånder som må ha vært bundet av denne seremoni, og ber dere dra i fred til deres boliger og boplasser, og gå med velsignelsen av YEHESHUAH YEHOVASHAH.
Vi erklærer herved dette tempel behørig lukket.
(Banker.)

Hegemon:
(Banker.)

Hierofant:
(Banker.)