detgyldnedaggry.com

Kildehenvisninger:

ForsideArkivetLenkerKontakt

Artikler, ritualer etc.:
Egenproduserte artikler er signert PV, Fina Samtir og D.K.D.G.

Fama Fraternitatis oversatt fra utskrift fra hjemmesiden til Ciceros Golden Dawn versjon.

GD-OSS - ekstern input: Richard Sprigg, Kjetil Fjell.
Geomanci: Det oversatte materialet er fra The Complete Golden Dawn system of Magic (TCGDSOM) av Israel Regardie - Falcon Press 1984.
Golden Dawn tarot er fra TCGDSOM. Teksten er i utgangspunktet  skrevet av MacGregor Mathers, men redigert av andre underveis til dagens oversettelse.
Grader og gradskunnskaper er fra TCGDSOM.

Hexagrammets lille renselsesrituale - fra Ceremonial Magic av Israel Regardie,  The Aquarian Press 1982.
Historisk leksjon av Sapere Aude: William Wynn Westcott - oversatt fra The Golden Dawn - Twilight of the Magicians av R.A. Gilbert - The Aquarian Press 1983.
Hodos Chamelionis er skrevet av S.L. MacGregor Mathers (S.R.M.D./D.D.C.F), og er oversatt fra TCGDSOM.

Iherdighet - fra TCGDSOM.
Innvielse av en lotusstav - fra TCGDSOM.

Lyset som skinner i mørket - ekstern input, Kjetil Fjell.

Mathers' Major Arkana er oversatt etter: The Tarot - Its Occult Significance, Use in Fortune-Telling, and Method of Play, Etc.  av  S. L. MacGregor Mathers,  George Redway, 1888.
Meditasjoner # 1-6 er fra TCGDSOM

Peach's Major Arkana er oversatt fra Emily Peach: The Tarot Workbook , The Aquarian Press 1984.
Pentagrammets lille renselsesrituale - fra The Magician: His training and work av W.E. Butler, Wilshire Book Company 1969
Pentagrammets store rituale - fra TCGDSOM

Rituale til åpning ved vakttårn - fra Ceremonial Magic  Ritualet er av Israel Regardie.

Sefirot - utdrag fra The Mystical Qabalah av Dion Fortune, Ernest Benn Limited 1979.
Stjerne Rubin er av Aleister Crowley.

Talismaner og flammende tavler er skrevet av S.L. MacGregor Mathers, og oversatt etter TCGDSOM.
Talismansymboler fra TCGDSOM.

Urtealkymi på lavbudsjett er skrevet av Alex Sumner, og er hentet fra The Journal of the Western Mystery Tradition, nummer 10, vol. 1 (Vårjevndøgn 2006). Oversatt og benyttet med forfatterens tillatelse.

Z-dokumentene er skrevet av S.L. MacGregor Mathers. De er oversatt fra TCGDSOM.

Åpning i Neofytens Grad - er oversatt fra TCGDSOM, men er brakt til «moderne nivå» av oversetterne (se nedenunder).

Bilder/illustrasjoner:
Former og figurer: Måten å trekke hexagrammet opp på hentet fra TCGDSOM. Dette er slik hexagrammet ble brukt innenfor Golden Dawn. Det unikursale hexagram - som er svært utbredt blant dagens magikere - ble utviklet av Aleister Crowley flere år etter at Golden Dawn ble oppløst.
Forside/gjennomgangsbilde: Grafikk av D.K.D.G med utgangspunkt i foto med tillatelse fra the Stonehenge Organisation.
Gester og tegn - illustrasjonene er fra TCGDSOM.
Kunnskapen om og samtalen med den hellige voktende engel - foto: D.K.D.G

Livets Tre i alle utgaver er utført av D.K.D.G.
Talismansymbolene er fra TCGDSOM.
De avbildede tarotkortene er laget over MacGregor Mathers'/Golden Dawns design. Etter mitt skjønn burde de absolutt ikke vært utført av Robert Wang, men det er de dessverre. Major Arkanakort fra denne stokk er brukt som illustrasjoner i forbindelse med artikler om tarot trumf. Hoffkort og småkort fra minor arkana i GD-tarot.

Tattvafigurene er av D.K.D.G.
Øvrige bilder er oppdaget i mappen midlertidige internettfiler. Og således allemannseie.

Oversettelser:
Alle artikler og ritualer oversatt av D.K.D.G, Fina Samtir og  PV.

Annet:
Merk:
Alle artikler er til enhver tid gjenstand for oppdatering. Med alt fra ren korrektur og ortografisk finpuss til større revisjoner.