detgyldnedaggry.com

Gradskunnskaper

ForsideArkivetLenkerKontakt

0=0 - Neofytens grad
1. Navn og alkymistiske symboler for de 4 elementer.
2. Navn, astrologisk symbol og elementtilknytning for de 12 tegn i dyrekretsen.
3. Navn og astrologisk symbol for de 7 planeter, også deres hus, eksaltasjon og triplisitet i dyrekretsen.
4. Navn, utseende og numerisk verdi for de 22 bokstaver i det hebraiske alfabet.
5. Navn og norsk betydning for de 10 kabbalistiske sefirot.

1=10 - Zelator grad
1. Navn og alkymistiske symboler for naturens 3 prinsipper.
2. Metallene tilknyttet de 7 planeter i alkymien.
3. Navn på de spesielle prinsipper i alkymien, filosofenes sol og måne, den grønne løve, kongen og dronningen.
4. Navn og astrologisk verdi for himlens 12 hus.
5. Navn, astrologisk symbol og verdi på planetenes aspekter.
6. Meningen i spørreren og den spurte.
7. De 4 store klasser i astrologien.
8. De 10 sefirots arrangement i Livets Tre.
9. Søylene til samme.
10. Navn og de 4 ordener av elementale ånder.
11. Kerubenes navn og beskrivelse.
12. Meningen til vaskevannfatet, brennofferets store alter, offeret og til qlipot eller skjell.
13. Hebraisk og norsk navn på de 4 kabbalistiske verdener.
14. Hebraisk og norsk navn på ashiahs himler.
15. Navn på de 22 tarot trumf og de fire suiter.

2=9 - Teoricus grad
1. De alkymistiske sefirot.
2. Meningen av termene: Cucurbit, Alembic, Athanor, Balbeum Mariae, sandbadet og filosofenes egg.
3. Velgjørende og ulykkesbringende planeter.
4. De 7 planeters natur og kvalitet.
5. Operasjonsbanen til planetene rundt husspissene.
6. Hvordan forme himlens 12 hus.
7. Den yetziratiske oppdeling og arrangementet av det hebraiske alfabet.
8. Navn på guddommen i sefirot.
9. Navn på erkeenglene i sefirot.
10. Meningen med skuebrødsbordet, lyset og røkelsesalteret.
11. Meningen i motsetningen mellom intelligens og ånd.
12. Termmeningen i astral, elemental og planetarisk ånd; engel og djevel.
13. De lineale figurene tilknyttet planetene.
14. De 10 kort i hver av tarotens suiter; deres referanse til de 10 sefirot; de 4 suiter til navnets tegn; til kabbalaens 4 verdener.
15. Betydningen av de 4 honnører i hver suite.
16. Referansen for de 17 flater som fylfotkorset er satt sammen av.
17. Referansen på caduceus'en til de 3 modertegn.
18. Meningen av caduceus i Livets Tre.
19. Meningen av månen i Gedulah (Chesed) og Geburah på Livets Tre.
20. Derivasjon av planetenes orden i ukens dager med heptagram.
21. Navn og form på de 16 geomantiske figurer.

3=8 - Practicus grad
1. Derivasjon og utarbeidelse av planetens symboler og deres alkymistiske mening.
2. Generell teori og alkymistisk symbolisme.
3. De ulike aspekter ved alkymistisk symbolisme.
4. De alkymistiske symbolers opprinnelse.
5. Hvordan oppstille en himlens figur.
6. Generell tolkning av samme.
7. Meningen i tilfeldig i motsetning til essensiell verdighet.
8. Meningen av Hylegh og Anareta.
9. De 22 stier mellom sefirot i Livets Tre, og deres allusjon til de 22 tegn.
10. Yetzirahs 32 stier; hva de er til og til hva de alluderer.
11. Kabbalistisk navn på sjelens deler.
12. Navn på engleordener tilknyttet sefirot.
13. Navn og tegn utledet fra planetenes flater.
14. Navn på Olympens planetariske ånder.
15. Tarottrumfs tilknytning til det hebraiske alfabet, deres analogi med de 32 stier i Yetzirah, og yetziratiske delinger av alfabetet.
16. Meningen av Merkur på Livets Tre.
17. Meningen av Merkurs alkymistiske symbol på de alkymistiske sefirot.
18. Symbolene for planetene bundet i det merkuriale symbol.
19. Meningen av Stolistes beger på Livets Tre.
20. Treets mening satt sammen av elementene.
21. Meningen med de 22 flater i det kubiske kors.
22. Meningen med den solide triangulære pyramide.
23. Meningen med de 13 flater i det greske kors.
24. Talismansymboler utledet fra geomantiske figurer.
25. Navn på de geomantiske figurers genii.
26. Navn på planetenes geomantiske genii.

I tillegg til kunnskapsleksjoner for 3=8, mottok practicus ytterligere 3 manuskripter:
1. Leksjon om geomanci.
2. Leksjon om generell rettledning og renselse av sjelen.
3. Leksjon om tarottrumf og deres tilknytning til det hebraiske alfabet.

4=7 - Filosofus grad

Ingen spesielle studieområder ble listet filosofus, men man ble presentert for følgende notis til filosofi; publisert av Mathers: «Enhver filosofus forventes å gjøre en seriøs studie av de 5 ritualer, de 3 sideleksjoner for 3=8; samt de 4 kunnskapsleksjoner og spesielle sideleksjoner for 4=7; viz: Geomantiske talismaner; Livets Tre i tarot; Shemahamphorash; Zoroaster; qlipot; tattwaer; (poly)grammer og (poly)goner...»